“Això ho pague jo”

Esta setmana hem tingut dos noves proves de com la primorosa gestió de l’anterior equip de govern ens està costant diners a tots els creuetins i les creuetines. Les dos tenen a veure amb els tribunals.

La primera és una sentència del jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de València que li dona la raó a la Academia Valenciana de Juristas. Per fer un poquet d’història, esta “acadèmia” és aquella que va fer servir la trànsfuga del PP, número 2 en la llista del senyor Peralta,  per lucrar-se “pressumptament” en companyia del secretari de Canet, José Antoni Sancho, a costa dels eraris públics: la Academia de Juristas i la Pobla de Farnals.

Doncs bé, l’ajuntament tenia un contracte amb esta “loca acadèmia” que el Sr. Peralta i el seu equip de govern varen donar per finalitzat al 2011. Unilateralment, això sí. Sense tornar la fiança, ni indemnització, ni pagament de les factures pendents. Ara se’ns obliga a pagar 9.408 euros per eixos conceptes.

La segona és una sentència del jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de València condemnant a pagar els honoraris de l’advocat i el procurador de D. José Vicente Peris que va ser acusat de prevaricació urbanística i malversació de cabdals públics per la concessió de llicències d’obres mentre era regidor d’este Ajuntament.

Estes acusacions varen resultar falses i es va sobreseir el cas. D. José Vicente té dret a que el consistori faça front a estes despeses ja que la Llei de Bases de Règim Local estableix que, “els membres de corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades durant l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les Administracions Públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprove el ple corporatiu”. Quan estes factures són presentades per registre d’entrada al consistori, junt a les del ex-alcalde Vicent Sanchis, l’anterior equip de govern fa servir la “tàctica Rajoy”: no contesten, no fan res, deixen passar el temps… Així, a més de desaprofitar l’oportunitat de disculpar-se, ja que D. José Manuel Peralta es va personar com a acusació en dita denúncia, no abonen el que, per llei, els toca (ens toca a tots els creuetins), pagar.

Davant el silenci administratiu, D. José Vicente Peris interposa un recurs davant el Jutjat de Massamagrell per tal de reclamar lo que, per llei, li pertoca.

La actual sentència afirma que es compleixen els tres requisits necessaris:

  • Les despeses han sigut motivades per una inculpació que té el seu origen en la intervenció del membre de la corporació en el compliment de les seues funcions al consistori.
  • Tal intervenció no ha suposat un abús, excés o desviació de poder.
  • Se declara la inexistència de responsabilitat criminal.

La sentència diu textualment “ En el presente caso, concurren todos y cada uno de los requisitos expuestos: el actor, concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals cuando ocurrieron los hechos, como consecuencia de la concesión de unes licencias en el año 2005 fue imputado de la comisión de diversos delitos, por los que declaró en el Juzgado de Instrucción número uno de Massamagrell en fecha 16 de junio de 2011, finalizando el procedimiento penal mediante Auto de Sobreseimiento Provisional de fecha 28 de noviembre de 2013, al considerarse que tras la práctica de diligencias no aparece justificada la perpetración del delito no puede acreditarse la existencia del consentimiento explícito o tácito del alcalde de la localidad ni del concejal de urbanismo, ni la existencia de dejación de funciones de supervisión. Dicho auto fue confirmado por la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 11 de noviembre de 2014, por lo que ante la no acreditada existencia de los hechos imputados, de abuso de poder, ni que el carácter de aquellos no sea lícito procede la estimación del recurso”

Així, a més de pagar els honoraris reclamats pel demandant (4.367,42 euros) s’han d’abonar els interessos legals devengats des del 4 de maig (201,63 euros) i les costes del judici.

A estos 4.569 euros se li sumaran els ja reclamats per D. Vicent Sanchis (4.844,20 euros) i, previsiblement, els dels altres acusats en la denúncia (l’arquitecte i el tècnic municipals).

Este és el resultat de la política de judicialització que ha dut a terme el senyor Peralta que, durant els seus anys al front del consistori (de fet, ja abans, com a membre de la oposició) es va dedicar a dirimir les seues desavinences polítiques i personals als jutjats. Una tàctica consistent en escampar brutícia i desacreditar personal i professionalment, no només als adversaris polítics, sinó a tot aquell que no comulgara amb les seues idees.

Només una dada: la partida de gestos jurídics i contenciosos de l’Ajuntament en el pressupost d’enguany era de 30.000 euros. Quan l’actual equip de govern va entrar al consistori ja s’havien gastat 32.512. Ara hem d’afegir els 9.408 de la primera sentència i els 9.413,2 euros de la segona. Vora 42.000 euros malgastats que podien haver estat empleats en millorar la vida al nostre poble.

 

 

Arxivat en: General, eleccions, candidatura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *